Ngôn ngữ: English
Trang chủ  |   Tuyển dụng  |   Vị trí
 

Bác sỹ Hà Văn Dần

Trang chủ » Đội ngũ Bác sỹ » Gây mê hồi sức
Bác sỹ Hà Văn Dần
Bệnh viện Quốc tế HẠNH PHÚC
Bác sỹ Gây mê hồi sức

Bác sỹ Hà Văn Dần hoàn thành nhiều chứng chỉ đào tạo về Gây mê hồi sức của trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y tế và Gây mê hồi sức phẫu thuật tim của Viện tim mạch. Năm 2012, Bác sỹ tiếp tục hoàn thành chứng nhận Thạc sỹ Gây mê hồi sức tại Đại học Y Dược Tp. HCM.


Bằng cấp chuyên môn:
• 2006: Chứng chỉ Gây mê hồi sức phẫu thuật tim, Viện tim mạch.
• 2003: Chứng chỉ khoa Gây mê hồi sức, trường đào tạo & bồi dưỡng cán bộ Y tế Tp. HCM.
• 2000: Bác sỹ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược, Tp. HCM.


Kinh nghiệm y khoa:
• 9/2010 – Hiện nay: Bác sỹ Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quốc tế HẠNH PHÚC.
• 2008 – 2009: Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
• 2000 – 2007: Bác sỹ Gây mê hồi sức, Viện tim mạch, Tp. HCM.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCopyright © 2012 HANH PHUC International Hospital

Site powered by: New Horizon