Language: Vietnamese
Home page  |   Career  |   Location
 

Doctor Nguyen Thi Minh Tam

Home page » Your Doctors » Paediatrics
Doctor Nguyen Thi Minh Tam
HANH PHUC International Hospital
Paediatric Doctor

Dr Nguyen Thi Minh Tam graduated as a Medical Doctor at HCMC University of Medicine and Pharmacy, 1981 and took up a Certificate of Reconstructive Microsurgery, HCMC, 1995. Doctor has over 30 years of experience about Paediatrics specially in surgery.

 

Qualifications:
• 2008: Attendance Plastic Surgery, OLSC Hospital, Ireland.
• 1995: Certificate of Reconstructive Microsurgery, HCMC.
• 1981: Medical Doctor, HCMC University of Medicine and Pharmacy.

 

Professional experiences:
• 2/2011 – Present: Paediatric Doctor, HANH PHUC International Hospital.
• 1982 – 2010: Paediatric Surgeon, Children’s Hospital 2.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.