Language: Vietnamese
Home page  |   Career  |   Location
 

Doctor Nguyen Thi Trang Khanh Linh

Home page » Your Doctors » Paediatrics
Doctor Nguyen Thi Trang Khanh Linh
HANH PHUC International Hospital
Paediatric Doctor

Doctor Nguyen Thi Trang Khanh Linh graduated as Medical Doctor at HCM University of Medicine & Pharmacy in 1998. Then, in 2010, Doctor completed certificate of specialist level 1 in Paediatrics at HCM University of Medicine & Pharmacy. Doctor has more than 16 years of experience in Pediatric and Neonatal.

 

Qualifications:
• 2010 – 2011: Neonatology Intensive Care training course, Children Hospital 1.
• 2008 – 2010: Specialist Level 1 in Paediatrics, HCM University of Medicine & Pharmacy.
• 1992 – 1998: Medical Doctor, HCM University of Medicine & Pharmacy.

 

Professional experiences:
• 4/2013 – Present: Paediatric Doctor, HANH PHUC International Hospital.
• 2010 – 2012: Vice head of Intensive Care Unit, Dong Nai Children Hospital.
• 2004 – 2010: Doctor of Intensive Care Unit, Dong Nai Children Hospital.
• 1999 – 2004: Infection Department, Dong Nai Children Hospital.
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.