Language: Vietnamese
Home page  |   Career  |   Location
 

Doctor Tieu Thanh Lieu

Home page » Your Doctors » Paediatrics
Doctor Tieu Thanh Lieu
HANH PHUC International Hospital
Paediatric Doctor

Dr Tieu Thanh Lieu finished Specialist Level 1 in Paediatrics at HCMC University of Medicine & Pharmacy in 2010. Doctor also joined in many traning courses about Neonatal Resuscitation at Children’s Hospital 2 in 2010.

 

Qualifications:
• 2010: Specialist Level 1 in Paediatrics, HCMC University of Medicine & Pharmacy.
• 2010: Certificate of Neonatal Resuscitation Program, Children Hospital 2.
• 2007: Certificate of Paediatric Resuscitation and Clinical practice Program, Children Hospital 2.
• 2001: General Medical Doctor, HCMC University of Medicine & Pharmacy.

 

Professional experiences:
• 2010 – Present: Paediatric Doctor, HANH PHUC International Hospital.
• 2008 – 2010: Paediatric Doctor, Ngoc Tam Clinic, Ngoc Tam Hostpial JSC, HCMC.
• 2005 – 2007: Paediatric Doctor at the Kingdergarten 19/5, HCMC.
• 2002 – 2003: Haematology and Blood Transfusion Doctor, Red Cross of HCMC.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.