Language: Vietnamese
Home page  |   Our Facilities  |   Career  |   Location
 

Fetal Assessment Unit

Home page » Services » Women Care » Services & Facilities

FetalAssessmentUnit


 

The Fetal Assessment Unit is a one-stop obstetric ultrasound and prenatal diagnostic service for women. Screening for fetal chromosomal abnormalities and ultrasound examinations for fetal well-being from the first to the third trimester are performed by experienced sonographers with state-of-the-art ultrasound equipments. 

 

/

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.