Ngôn ngữ: English
Trang chủ  |   Tuyển dụng  |   Vị trí
 

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát 2013

Trang chủ » Dịch vụ » Bảng giá tham khảo

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát 2013
 

Items/Hạng mục Gói
Essential
Gói
Advance

Gói
Comprehensive

Gói Deluxe Male Gói Deluxe Female Gói VIP Male Gói VIP Female
Vital Signs and Physical Examination/Khám và kiểm tra lâm sàn / / / / / / /
Haematology/Huyết học Full blood count / / / / / / /
ABO Blood group       / / / /
Renal Panel/Chức năng thận Sodium   / / / / / /
Potassium   / / / / / /
Chloride   / / / / / /
Glucose fasting) / / / / / / /
Urea / / / / / / /
Creatinine / / / / / / /
Urine microalbumin/ Creatinine Ratio     / / / / /
Liver panel/Chức năng gan Total Bilirubin   / / / / / /
Total Protein   / / / / / /
Albumin   / / / / / /
Globulin   / / / / / /
A/G Ratio   / / / / / /
AST/ SGOT / / / / / / /
ALT/ SGPT / / / / / / /
Alkaline Phosphatase   / / / / / /
Gamma GT / / / / / / /

Bone/Joint Function/
Xét nghiệm xương khớp

Calcium   / / / / / /
Phosphate   / / / / / /
Uric acid / / / / / / /
Stool Analysis/ Xét nghiệm phân Stool Occult Blood           / /
Stool FEME           / /
Lipid panel/ Bộ mỡ Cholesterol ( Total) / / / / / / /
Cholesterol ( HDL) / / / / / / /
Cholesterol (LDL) / / / / / / /
Cholesterol / HDL Ratio / / / / / / /
Triglycerdies / / / / / / /
C-reactive Protein (CRP) / / / / / / /
Thyroid Panel/Tuyến giáp Free T4 (FT4)   / / / / / /
TSH   / / / / / /
Hepatitis Panel/ Tầm soát viêm gan Hepatitis Bs Antigen (HBsAg)     / / / / /
Hepatitis Bs Antibody (HBsAb)     / / / / /
Hepatitis A IgG Antibody     / / / / /
Anti-HCV Antibodies           / /
Tumour Markers/ Tầm soát ung thư Alpha Fetoprotein (AFP)       / / / /
"CarcinoEmbryonic Antigen ( CEA)"       / / / /
CA 19.9           / /
CA 125 (Female)       / / / /
PSA (Male)       / / / /
EBV IgA           / /
CA15.3           / /
STD Screen VDRL (titre if reactive)           / /
TPPA (if VDRL reactive)           / /
Urine FEME/ Tổng phân tích nước tiểu Urine FEME / / / / / / /
Electrocardiogram (ECG) / Đo điện tim / / / / / / /
Chest X-ray / Chụp hình phổi / / / / / / /
Whole Abdomen Ultrasound / Siêu âm bụng / / / / / / /
Breast Ultrasound / Siêu âm tuyến vú         /   /
PAP Smear and Pelvic Exam         /   /
Mammography / Chụp nhũ ảnh             /
Bone Mineral Densitometry / Đo loãng xương           / /
Price/ Giá (VND) 1.700.000 1.900.000 2.550.000 3.700.000 4.300.000 5.000.000 6.100.000

 


 /

Vui lòng gọi hotline: 0973 710 930 để được tư vấn thêm


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.