Language: Vietnamese
Home page  |   Our Facilities  |   Career  |   Location
 

Paediatric Centre

Home page » Services » Children Care » Services & Facilities

PaediatricCentre


With a team of experienced paediatricians from famous hospitals in Vietnam, the Paediatric Centre at HANH PHUC International Hospital assures to provide high quality healthcare services for children. The full services at the Paediatric Centre include:
 

src=http://www.hanhphuchospital.com/web/hanhphuc/data/upload_file/image/About%20Us/icon_ar.png General Health Checkup and Nutrition Consultancy
src=http://www.hanhphuchospital.com/web/hanhphuc/data/upload_file/image/About%20Us/icon_ar.png Immunization
src=http://www.hanhphuchospital.com/web/hanhphuc/data/upload_file/image/About%20Us/icon_ar.png Surgical treatment of normal diseases for children.

 

/

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.