Language: Vietnamese
Home page  |   Career  |   Location
 
News & Events

Show your Mother you care!

Home page » News & Events » News & Events

Gynaecology Cancer Screening Package 

Items < 40 years old > 40 years old
Single Married Single Married
Gynaecology Checkup        
Pelvic Transabdominal Ultrasound        
Transvaginal Ultrasound        
Breast Ultrasound        
Pap Smear        
Mamography        
Medical Report        
Package Price (VND)  500,000  500,000  700,000  700,000

 

 

  Breast Cancer Screening

 Items
 Breast Examination  
 Breast Ultrasound  
 Mamography  
 Medical Report  
 Package Price (VND)   500,000

 

 

Cervix Cancer Screening 

  Items
Cervix Examination   
Gynaecology Ultrasound   
Pap Smear   
Wet Mount  
Medical Report   
 Package Price (VND)  450,000 

 

Remark:
- All special offers mentioned above are valid until end of May 2011.
- Please contact us via (065) 363 6068 or hanh_tx@hanhphuchospital.com for registration. 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.