Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc: Chạy bộ vì trẻ sơ sinh Việt Nam

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc: Chạy bộ vì trẻ sơ sinh Việt Nam

486 vận động viện là bác sĩ, điều dưỡng và khách hàng của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc vừa đồng hành trong sự kiện Happy Run – chương trình chạy bộ từ thiện vì trẻ sơ sinh Việt Nam. Tham gia sự kiện, các vận động viên chạy hoàn thành 2 cự ly: 5km […]

10/07/2019