Language: Vietnamese
Home page  |   Our Facilities  |   Career  |   Location
 

Outpatient Consultation Fee HANH PHUC International Hospital

Home page » Services » Package Pricing
Service Office Hour After Office Hour Sunday, Public Holidays
Price Complex A&E A&E A&E
GP Doctor Consultation 250.000 - 400.000 600.000 800.000
GP Doctor Consultation - Senior Doctor 350.000 - - - -
O&G Doctor Consultation 250.000 320.000 400.000 600.000 800.000
O&G Doctor Consultation - Senior Doctor 600.000 - - - -
O&G Doctor Consultation - Dr. foreign 1.680.000 - - - -
Peadiatric Doctor Consultation 180.000 320.000 400.000 600.000 800.000
Peadiatric Doctor Consultation- Senior Doctor 320.000 - - - -
Peadiatric Doctor Consultation- Chief Doctor 400.000 - - - -
Fertility Counseling 450.000 - - - -
IVF Consultation- First time 500.000 - - - -
IVF Consultation- Follow up 350.000 - - - -
Immunization Consult Fee (Peadiatric) 150.000 - - 195.000 225.000


 This price is not including drug.


  

Outpaitent Consulation Fee At Clinic (STC)
 

Service Price
GP Doctor Consultation 300.000
O&G Doctor Consultation 350.000
O&G Doctor Consultation- Senior Doctor 450.000
O&G Doctor Consultation- Chief Doctor 600.000
Peadiatric Doctor Consultation 300.000
Peadiatric Doctor Consultation- Senior Doctor 400.000

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.