Danh sách bác sĩ

“Chúng tôi vẫn có cách để giúp bạn”

“Khoảnh khắc đó, tôi đã thật sự được khích lệ rất nhiều, tôi cũng tự nói với bản thân mình rằng ngay cả bác Thủy cũng không bỏ cuộc mà luôn cố hết sức để giúp mình, vậy tại sao mình lại bỏ cuộc?”

Xem tiếp