Tại Hạnh Phúc, chúng tôi tự hào về đội ngũ bác sĩ lâm sàng sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng với hàng chục năm kinh nghiệm. Họ không chỉ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình mà còn là những những bác sĩ được săn đón hàng đầu ở Việt Nam.

BS.CKI. Hoàng Thiên Lý

Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng

Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai – Mũi – Họng, bác sĩ Hoàng Thiên Lý là chuyên gia được đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tụy trong việc mang đến dịch vụ chất lượng cao cho người bệnh.

Hiện tại, Bác sĩ Hoàng Thiên Lý là thành viên của Hội Tai – Mũi – Họng Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018.

Bác sĩ Hoàng Thiên Lý tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Tây Nguyên vào năm 2017 và có bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Tai – Mũi – Họng tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022.

Chứng nhận và thành tựu

  • Nhận chứng chỉ Kỹ thuật Thính học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)
  • Nhận chứng chỉ Nội soi Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)

BS.CKI. Hoàng Thiên Lý

Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng

Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai – Mũi – Họng, bác sĩ Hoàng Thiên Lý là chuyên gia được đánh giá cao về chuyên môn và sự tận tụy trong việc mang đến dịch vụ chất lượng cao cho người bệnh.

Hiện tại, Bác sĩ Hoàng Thiên Lý là thành viên của Hội Tai – Mũi – Họng Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018.

Bác sĩ Hoàng Thiên Lý tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Tây Nguyên vào năm 2017 và có bằng Bác sĩ Chuyên khoa I về Tai – Mũi – Họng tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022.

Chứng nhận và thành tựu

  • Nhận chứng chỉ Kỹ thuật Thính học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)
  • Nhận chứng chỉ Nội soi Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)
;