Tại Hạnh Phúc, chúng tôi tự hào về đội ngũ bác sĩ lâm sàng sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng với hàng chục năm kinh nghiệm. Họ không chỉ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình mà còn là những những bác sĩ được săn đón hàng đầu ở Việt Nam.

BS.CKI. Lê Quang Thạnh

Bác sĩ Chẩn đoán Hình ảnh

Bác sĩ Lê Quang Thạnh là chuyên gia với 18 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Chẩn đoán Hình ảnh, từng công tác tại nhiều cơ sở y tế uy tín, tận tâm hỗ trợ chẩn đoán chính xác, tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Lê Quang Thạnh được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 và nhận bằng Thạc sĩ tại Học viện Quân Y vào năm 2018.

Chứng nhận và thành tựu

  • Chứng chỉ siêu âm tim thai nhi năm (2019)
  • Chứng chỉ siêu âm cơ xương khớp năm (2018)
  • Chứng chỉ siêu âm hình thái học 4D năm (2012)

BS.CKI. Lê Quang Thạnh

Bác sĩ Chẩn đoán Hình ảnh

Bác sĩ Lê Quang Thạnh là chuyên gia với 18 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Chẩn đoán Hình ảnh, từng công tác tại nhiều cơ sở y tế uy tín, tận tâm hỗ trợ chẩn đoán chính xác, tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Lê Quang Thạnh được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 và nhận bằng Thạc sĩ tại Học viện Quân Y vào năm 2018.

Chứng nhận và thành tựu

  • Chứng chỉ siêu âm tim thai nhi năm (2019)
  • Chứng chỉ siêu âm cơ xương khớp năm (2018)
  • Chứng chỉ siêu âm hình thái học 4D năm (2012)
;