Tiến sĩ – Bác sĩ CKI
LÊ THỊ THU THẢO

Giám Đốc Y Khoa
Chủ tịch Hội đồng Y khoa

Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ HẠNH LÊ

Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi

Bác sĩ
LÊ VĂN ĐỨC

Chủ tịch Hội đồng Sản – Phụ khoa
Trưởng khoa Sản – Phụ khoa

Thạc sĩ – Bác sĩ
HỒ NGUYÊN TIẾN

Phó Chủ tịch Hội đồng Sản – Phụ khoa

Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

Tiến sĩ – Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ THIÊN AN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh
Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh

Bác sĩ CKII
BÙI NGỌC UYÊN CHI

Chủ tịch Hội đồng Phòng mổ – Gây mê Hồi sức

Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh