Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ HẠNH LÊ

Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi

Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

Tiến sĩ – Bác sĩ
CAM NGỌC PHƯỢNG

Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh

Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ THIÊN AN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh
Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh

Bác sĩ CKII
LÊ NGUYỄN NHẬT TRUNG

Trưởng khoa Nhi sơ sinh

Thạc sĩ – Bác sĩ
PHAN CAO MINH

Thư ký Hội đồng chuyên khoa Nhi

Bác sĩ CKI
HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

Thư ký Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh