Bác sĩ CKI
HỒNG VĂN IN

Phó Trưởng Khoa Cấp cứu 24H

Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh