Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ
NGUYỄN VĂN HUẤN

Bác sĩ Nội soi tiêu hoá