Bác sĩ CKI
ĐẶNG NGỌC SINH

Trưởng khoa Cấp Cứu 24H

Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh