Truyền thông

Đoàn Kết Để An Toàn: Hãy Luôn Rửa Tay Sạch Sẽ

14/10/2022

Ngày 5/10/2022 vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã phát động chương trình vệ sinh tay với mục tiêu khuyến khích tất cả nhân viên đoàn kết và cùng nhau làm việc nhằm đảm bảo môi trường trở nên an toàn và có chất lượng thông qua việc làm sạch bàn tay đúng thời điểm, để việc chăm sóc sức khỏe trở nên an toàn và có chất lượng hơn.

Tỷ lệ tuân thủ rửa tay đúng qui trình cao nhất
Giải Nhất: Khoa IVF (Belco)
Giải Nhì: Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Giải Ba: Khoa Nhi (Belco)
Giải video truyền thông vệ sinh tay
Giải Nhất: Khoa NICU
Giải Nhì: Khoa OT
Giải Ba: Phòng khám Nhi
Giải video truyền thông vệ sinh tay
Khuyến Khích: Khoa Sản, Khoa 24H, Khoa Nhi, Bộ phận CSSD

Mỗi nhân viên y tế sẽ là một hướng dẫn viên tích cực hướng dẫn tuân thủ vệ sinh tay, và tạo động lực, khuyến khích các thành phần chung tay cùng cán bộ y tế tích cực thực hiện vệ sinh tay bằng các phương tiện như dung dịch chứa cồn, dung dịch vệ sinh tay, xà phòng và nước sạch…