Danh sách bác sĩ

Bác sĩ
Bạch Thiên Phương

Phó khoa Nhi phụ trách Tai Mũi Họng

Xem tiếp

Tiến sĩ – Bác sĩ CKI
LÊ THỊ THU THẢO

Giám Đốc Y Khoa
Chủ tịch Hội đồng Y khoa

Xem tiếp

Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ HẠNH LÊ

Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi

Xem tiếp

Bác sĩ
LÊ VĂN ĐỨC

Chủ tịch Hội đồng Sản – Phụ khoa
Trưởng khoa Sản – Phụ khoa

Xem tiếp

Thạc sĩ – Bác sĩ
HỒ NGUYÊN TIẾN

Phó Chủ tịch Hội đồng Sản – Phụ khoa

Xem tiếp

Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

Xem tiếp

Tiến sĩ – Bác sĩ
CAM NGỌC PHƯỢNG

Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh

Xem tiếp

Tiến sĩ – Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ THIÊN AN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh
Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh

Xem tiếp

Bác sĩ CKII
BÙI NGỌC UYÊN CHI

Chủ tịch Hội đồng Phòng mổ – Gây mê Hồi sức

Xem tiếp