Bác sĩ
Bạch Thiên Phương

Phó khoa Nhi phụ trách Tai Mũi Họng

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 18 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ tại Đại Học Y Dược TP HCM.
  • Chuyên khoa cấp 1 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Chuyên khoa cấp 2 Đại Học Y Dược TP HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2021 – nay: Phó khoa Nhi phụ trách Tai Mũi Họng Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
  • 2016 – 2020: Bác sĩ Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • 2004 – 2016: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1.