Bác sĩ CKI
ĐẶNG NGỌC SINH

Trưởng khoa Cấp Cứu 24H

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 12 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • 1997-2003: Bác sĩ đa khoa Đại Học Y Khoa Huế
  • 2011-2013: Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành gây mê hồi sức Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2009-2017: Bác sĩ Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • 2017-2021: Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Mỹ Đức
  • 2021- Nay: Bác sĩ Trưởng khoa Cấp Cứu và 24H Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc