Bác sĩ CKI ĐẶNG THANH BÌNH

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 13 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:
• 2008-2014: Bác sĩ Đại học Y dược TP HCM

• 2015-2018: Bác sĩ nội trú Đại học y dược TP HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:
• 10/2019 – nay: Bác sĩ Gây mê Hồi sức tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc