Bác sĩ CKI
HỒNG VĂN IN

Phó Trưởng Khoa Cấp cứu 24H

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 18 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Đa Khoa, Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Nội tổng quát, Đại Học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2021 – nay: Phó Trưởng Khoa Cấp Cứu 24H, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2015-2021: Trưởng khoa Phòng khám, Bệnh viện Mỹ Đức
  • 2010-2015: Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Bệnh viện Quận 11
  • 2007-2009: Bác sĩ  Điều trị, Phòng khám An Phúc