Bác sĩ CKI
LÊ TỰ PHƯƠNG CHI

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 31 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Thạc sĩ về nghiên cứu Dân số và kế hoạch hóa gia đình Đại học Mahidol, Thailand
  • Bác sĩ Y Khoa, Đa khoa hệ ngoại Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • 2020 : Bác sĩ Sản – phụ khoa Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
  • 1989-2019: Bác sĩ chính (II) Phó khoa điều hành Bệnh viện Từ Dũ