Bác sĩ CKI
TRỊNH CÔNG QUYỀN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 6 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ định hướng chẩn đoán hình ảnh , Đại học y dưọc TP.HCM
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Học Viện Quân Y

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 06/2019 – nay: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc
  • 2016-2019 : Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước
  • 2013-2014 : Bác sĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa