Bác sĩ CKI
ĐỖ VĂN MINH

Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Chuyên khoa I Sản Phụ khoa, Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Tây Nguyên

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2023: Bác sĩ IVF, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2022-2023: Bác sĩ hợp tác IVFMD Bình Dương
  • 2019 – 2022: Bác sĩ, Bệnh viện Quốc tế Becamex
  • 2017 – 2018:  Phó trưởng khoa Sản Bệnh viện Vạn Phúc 2
  • 2015 – 2017: Trưởng khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo
  • 2011 – 2013: Bác sĩ sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam