Bác sĩ CKI
HOÀNG THIÊN LÝ

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I – Tai Mũi Họng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM
  • Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng, Đại học Y dược TPHCM
  • Chứng chỉ Kỹ thuật Thính học, Đại học Y dược TPHCM
  • Chứng chỉ Nội soi TMH, Đại học Y dược TPHCM
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Tây Nguyên

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • Hiện tại: Bác sĩ Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2022: Bác sĩ Tai Mũi Họng hợp tác tại Bệnh viện FV, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
  • 2018 – 2022: Bác sĩ Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

THÀNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

  • 2018 – nay: Thành viên Hội Tai Mũi Họng TPHCM
  • 2018 – nay: Thành viên Hội Thính học TPHCM