Bác sĩ CKII
LÊ NGUYỄN NHẬT TRUNG

Trưởng khoa Nhi sơ sinh

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 21 năm

 

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa II Nhi khoa, đại học Y Phạm Ngọc Thạch
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • 2019 – nay: Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2012 – 2019: Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2008 – 2012: Phó khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2001 – 2008: Bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2000 – 2001: Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 1998 – 2000: Bác sĩ khoa Nhiễm 2, Bệnh viện Nhi Đồng 2