Bác sĩ CKII
Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng khoa Ngoại nhi

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 24 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

· Bác sĩ Chuyên khoa II Ngoại nhi, Đại học Y dược TP HCM

· Thạc sĩ Y học, Đại học Y dược TP HCM

· Chứng chỉ phẫu thuật Tim, Đại học Cheng Kung (Đài Loan)

· Bác sĩ Chuyên khoa I Hệ nội trú, Chuyên ngành Ngoại nhi, Đại học Y dược Tp. HCM

· Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

· Nay: Trưởng khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

· 2019 – 2022: Trưởng khoa Khoa ngoại tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1

· 2016 – 2019: Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch & Trưởng khoa Khoa phỏng-tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1

· 2011 – 2016: Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1

· 2004 – 2007: Bác sĩ điều trị, phẫu thuật viên tim mạch Khoa phỏng – chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1

· 1999 – 2004: Bác sĩ nội trú Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1

THÀNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

· 2022 – 2027: Ủy viên ban chấp hành Liên chi hội Tim mạch và Tim bẩm sinh Tp. HCM

· 2018 – 2023: Phó chủ tịch Hội Ngoại nhi TP HCM