Bác sĩ CKII
NGUYỄN THỊ HẠNH LÊ

Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhi Khoa

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa II – Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Nội trú Nhi Tổng quát, Đại học Saint Denis, Paris, Pháp
  • Bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Nhi, Đại học Y khoa Odessa, USSR, Liên Bang Nga

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 – nay: Chủ tịch Hội đồng Chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2005 – 2010: Bác sĩ Nhi khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 1994 – 2008: Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 1992 – 1993: Bác sĩ Nội trú Nhi, Bệnh viện Saint Denis, Paris, Cộng hòa Pháp
  • 1988 – 1994: Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 1981 – 1988: Bác sĩ Điều trị, khoa Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Nhi Đồng 2