Bác sĩ CKI
TRỊNH MINH ĐỨC

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 12  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Tây Nguyên

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2017 – nay: Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2007 – 2017: Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định