Bác sĩ CKII VÕ THỊ CẨM HIỀN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 21 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:
• 1992-1998: Học Bác sĩ đa khoa Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

• 2002 -2003 : Chứng nhận AFS nội trú gây mê tại Bệnh viện Robert Debre, Paris

• 2006 – 2008 : Học chuyên khoa 1, chuyên ngành Gây mê hồi sức

KINH NGHIỆM Y KHOA:

• 2000 – 2015: Trưởng khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Thủ Đức
• 2016 – nay: Bác sĩ gây mê hồi sức tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc