Bác sĩ
HỒ THÁI SƠN

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Nội tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM
  • Cấp cứu Nội Ngoại khoa, Đại học Phạm Ngọc Thạch và Đại học Nantes (Pháp)
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2021 – Nay: Bác sĩ Khoa 24h, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2020 – 2021: Trưởng đơn vị cách ly và điều trị bệnh lây nhiễm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • 2018 – 2020: Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • 2008 -2018: Bác sĩ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

THÀNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

  • 2009 – 2021: Thành viên Hội hồi sức cấp cứu Việt Nam
  • 2009 – 2021: Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam