Bác sĩ
Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 28 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Đại Học Y Dược TP HCM
  • Chuyên khoa 1 sản phụ khoa Đại Học Y Hà Nội

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2021 – hiện tại: Cố vấn Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2001 – 2021: Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản – sản phụ khoa Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn
  • 1993 – 2000: Bác sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Đa Khoa Kiên Lương