Bác sĩ
NGUYỄN VĂN HUẤN

Bác sĩ Nội soi tiêu hoá

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • 1992: Bác sĩ Đa khoa – Học viện Quân Y
  • 2004: Chuyên khoa 1 chuyên ngành Nội – Học viện Quân Y
  • 2018: Chuyên khoa 2 chuyên ngành Nội tổng quát – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2004 – 2009: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 211
  • 2009 – 2023: Bác sĩ nội soi tiêu hoá tại Bệnh viện Quân Y 175
  • 7/2023: Bác sĩ nội soi tiêu hoá tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc