Bác sĩ
BÙI THỊ TRÚC MY

​​

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Chẩn đoán Hình ảnh, Đại học Y Dược TPHCM
  • Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2021 – Nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2014 – 2021: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức