Bác sĩ CKI
BÙI LONG THÂN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 19  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược, Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2011 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2008 – 2011: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, phòng khám Đa khoa Vũ Dương, tỉnh Bình Dương
  • 2000 – 2008: Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, tỉnh Bình Định