Bác sĩ CKI
CHUNG GIA VIỄN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 16  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh,  Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2014 – 2016: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, Tp.HCM
  • 2010 – 2014: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 115, Tp.HCM
  • 2003 – 2010: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bà Rịa