Bác sĩ CKI
ĐÀO THỊ YẾN THỦY

Trưởng khoa Dinh dưỡng

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 22 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sỹ Chuyên khoa I – Nội Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sỹ Tổng quát – Đại học Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Trưởng Khoa Dinh dưỡng & Bác sỹ Nhi khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2006 – 2015: Bác sỹ Phó khoa Truyền thông và Đào tạo Trung tâm Dinh dưỡng Tp.HCM
  • 1997 – 2004: Bác sỹ Khoa Lâm sàng, Trung tâm Dinh dưỡng Tp.HCM