Bác sĩ CKI
NGÔ ANH THÚY

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 18 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sỹ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, Học viện Quân Y

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2011 – 2016: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhân Dân 115
  • 2001 – 2011: Bác sĩ Trung tâm Y tế Quận 5