Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ MỘNG LOAN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 34 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Chuyên khoa cấp I – chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược, Tp.HCM
  • Tốt nghiệp Đại Học Y Khoa, Bác sỹ Y khoa – chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược, Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2013 – Hiện tại: Cố vấn Cấp cao Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2012 – 2013: Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Từ Dũ, Tp.HCM
  • 1988 – 2012: Bệnh viện Từ Dũ, Tp.HCM
  • 1985 – 1988: Viện bảo vệ Bà mẹ và trẻ em, Đồng Nai