Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 25 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Nhi khoa, Đại học Y Nhi Leningrad – Liên Xô cũ

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2014 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
  • 2003 – 2013: Bác sĩ Nhi Khoa, Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định