Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ THIÊN AN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh
Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Nội trú và Chuyên khoa I – Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Chứng chỉ thực hành lâm sàng về Nhi sơ sinh và Hồi sức tích cực Trẻ sơ sinh (NICU), Bệnh viện Nhi khoa thuộc Đại học Minnesota – Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ thực hành lâm sàng về Nhi khoa và Hồi sức tích cự Trẻ sơ sinh (NICU), Bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 – nay: Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2006 – 2010: Bác sĩ Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp.HCM
  • 2004 – 2007: Bác sĩ nội trú Nhi khoa thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM & Thực hành lâm sàng ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2