Bác sĩ CKI
NGUYỄN VĂN NHÂN

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 19 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2009 – 2010: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Tp.HCM
  • 2000 – 2009: Bác sĩ Đa khoa tổng quát tại Đà Nẵng