Bác sĩ CKI
TRẦN THỊ THU THẢO

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 7 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I Nhi, đại học Y Phạm Ngọc Thạch
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2015 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2012 – 2015: Bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai