Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 21 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Bác sĩ chuyên khoa I – Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
 • Bác sĩ Nội trú khoa Chăm sóc đặc biệt Nhi chuyên sâu tiêu hóa, Bệnh viện Necker Enfants Malades, Paris, Pháp
 • Bác sĩ Nhi khoa và Nội khoa, Học viện Nhi khoa, Saint Petersburg, Liên bang Nga
 • Bác sĩ chuyên sâu Tiêu hóa và Gan mật Nhi
 • Chứng chỉ Chuyên khoa Nhi Tổng quát, Đại Học Paris V

KINH NGHIỆM Y KHOA:

 • 2011 – nay: Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 2009 – 2011: Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2006 – 2008: Phó Trưởng khoa, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2003 – 2006: Bác sĩ khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2002 – 2003: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Necker Enfants Malades, Paris, Pháp
 • 1998 – 2002: Bác sĩ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2