Bác sĩ CKII
ĐINH XUÂN DIỄM

Chủ tịch Hội đồng khoa Cấp cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh

Trưởng khoa Cấp cứu và Phòng khám 24Hr

Số năm kinh nghiệm trong nghề:  25 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nội khoa, Đại học Y Huế
  • Bằng sau đại học chuyên ngành Cấp cứu và Hồi sức của đại học Y Nantes, Pháp
  • Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2018 – nay: Trưởng khoa Cấp cứu và Phòng khám 24Hr, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2016 – 2017: Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Phú Quốc
  • 2015 – 2016: Phó giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Phú Quốc
  • 2012 – 2015: Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện FV, Tp.HCM
  • 2008 – 2012: Bác sĩ cấp cứu (senior doctor) khoa Cấp cứu, Bệnh viện FV Tp.HCM
  • 1998 – 2008: Bác sĩ chuyên khoa I, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.HCM