Bác sĩ CKII
NGUYỄN VĂN HẠNH

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 16 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sĩ Chuyên khoa định hướng Đại học Y Huế
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Tây Nguyên

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2011 – nay: Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2007 – 2013: Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh, TP. HCM