Bác sĩ CKII
PHẠM THỊ NGỌC DIỆP

💡 Cao cấp
Số năm kinh nghiệm trong nghề: 33  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ CKII Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Y Khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2012 – nay: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2005 – 2012: Bác sĩ Sản – Phụ khoa tại khoa cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ
  • 2003 – 2005: Bác sĩ tại Bệnh viện FV, Tp.HCM.
  • 1986 – 2003: Bác sĩ Chẩn đoán và điều trị Phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ