Bác sĩ CKII
TRẦN ĐỨC TUẤN

💡 Cao cấp
Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa II, Sản – Phụ khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Đại học Y khoa Huế
  • Chứng chỉ Tiền sản Bộ Y Tế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 – nay: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2016 – 2018: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM
  • 2009 – 2010: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • 2005 – 2009: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương