Bác sĩ
NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 37 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Chứng nhận Tạo hình vi phẫu tại Bệnh viện Our Lady For Sick Children, Ireland
  • Chứng chỉ Vi phẫu – Chỉnh hình, Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2011 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 1982 – 2010: Bác sĩ Ngoại khoa, chuyên Giải phẫu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM